U Draguću predstavljen interpretacijski sadržaj Kuće fresaka