Projekt Opera InCanto nastavlja svoje aktivnosti putem besplatnih online karaoka i edukativnih videa za svu djecu općine Medulin