Zabava na dvije lokacije i večeras na rovinjskoj rivi uz Klapu Valdibora, Sergia Preden Gatta i Ricky Bosazzi quartet