Bruno Krajcar i Mila Elegović i ovog ljeta u Puli !