U Rovinju se održava tradicionalni koncert u čast zaštitnice Svete Eufemije