Alen Vitasović: 'ODAKLE VAM PRAVO ODUZETI MI PRAVO NA RAD?'