'ZABEZEKNUT' Vlatko Štampar oduševio rovinjsku publiku