NOVA SURADNJA Rovinjski Ekomuzej Kuća o batani vodeći je partner novog EU projekta AdriaticPortLand