„Zeleni kantunići“ pazinskih umirovljenika predstavljeni na izložbi fotografija povodom Međunarodnog dana starijih osoba