Dječji tjedan u Medulinu započinje uz sjajnog Aleksandra Bančića i njegov ''Kantuôn Ćakuluôn''