Predstavljanje tradicijske baštine u utorak na pulskom Forumu