GRAD ROVINJ objavio Javni poziv za sudjelovanje u programu razmjene likovnih umjetnika s gradom Salzburgom