KONAČNA ODLUKA Sa(n)jam knjige u Istri održat će se od 4. do 13. lipnja pod sloganom 'DI SMO?'