ROVINJSKA GRADSKA KNJIŽNICA 'MATIJA VLAČIĆ ILIRIK'  Akcija -Ususret članovima i korisnicima'