Koronavirus: Grad Umag nabavio novi dodatni respirator i Bio bag