Pula: Ugradnja rešetki između parkirališnog prostora na Trga kralja Tomislava