Flego u Gimnaziji Pula - Prva istarska Škola ambasador Europskog parlamenta