Grad Pula kreće sa kontrolom i opomenama suvlasnicima sa derutnim i neurednim pročeljima