Medulinci, uključite se u donošenje Rezolucije vezanu za Kaštijun