PREDSTAVLJANJE SEDMOG SVESKA 'Barbanski zapisi' ugledali svjetlo dana