U ponedjeljak u Rovinju javna tribina O SELEKTIVNOM PRIKUPLJANJU OTPADA