Prvog tjedna u lipnju u cijeloj je Istri zabilježena izvrsna kakvoća mora za kupanje!