Kroz projekt FORTIC Grad Pula po prvi put vodeći partner u Programu prekogranične suradnje