Općina Kanfanar sufinancirat će putne i troškove smještaja srednjoškolcima u učeničkim domovima