U Balama položeno cvijeće na 79. godišnjicu stradavanja skojevaca