Na području Medulina počelo rušenje bespravno sagrađenih objekata