OČIŠĆENA ŠUMA NA VALKANAMA Pronađene šprice, igle i velika količina smeća