Općina Bale se priključuje akciji 'Sat za planet Zemlju'