ODRŽANA JAVNA TRIBINA U Rojcu padale brojne optužbe aktivista