Sveučilište J. Dobrile u Puli uskoro održava Dane otvorenih vrata Sveučilišta