POTPISAN SPORAZUM Istarsko veleučilište će surađivati s veleučilištima iz Vukovara i Šibenika