Predstavnice Grada Pule posjetile utvrdu Fort Bourguignon u sklopu priprema za prijavu na Program Interreg Italija –Hrvatska 2021.-2027.