Najavljena svečana promocija diplomanata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli