Grad Pula objavio Javni poziv za financiranje programa i projekata s područja socijalne skrbi, zdravstva i veterinarstva od interesa za opće dobro