Koordinacijsko vijeće jednoglasno usvojilo Nacrt Strategije razvoja urbanog područja Pula i Nacrt Akcijskog plana