Grad Rovinj kreće u izradu Plana održive urbane mobilnosti