Pulski budući ugostitelji učili na terenu o posebnim oblicima turizma