PALIJATIVNA SKRB Nužno je podići svijest da ljudi u posljednjoj godini života imaju drugačije potrebe