Kako građanima podići standard? Uz ovakvu poreznu politiku, teško i gotovo nikako!