Potpisan aneks kolektivnog ugovora za zaposlene u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda - Pula