Od danas nema više plaćanja kazni policiji 'na ruke'! PRELAZI SE NA POS UREĐAJE