Fuchs: Treba držati škole otvorenima koliko god je moguće