Danas se zatvara cesta kod Lindara BIT ĆE ZATVORENA DO SVIBNJA