Sljedećeg tjedna zatvara se cesta kod Lindara BIT ĆE ZATVORENA DO SVIBNJA