U Puli održano predavanje o nužnoj obrani kroz prizmu ključnih aspekata - pravni pojmovi u laičkom životu