Park istarskog vola u Kanfanaru nagrađen kao jedan od najboljih novih projekata u turizmu