POREČ U petak se otvara Centar za posjetitelje 'La mula de Parenzo'