Županijski projekt KeyQ+ Najbolji EU projekt u kategoriji 'Doprinos prekograničnoj suradnji'