Dograđena javna rasvjeta u Baderni, Bonacima, Jakićima Gornjima i Katunu