ISTRA Na većini lokacija izvrsna kakvoća mora, dok su lošiji rezultati većinom zabilježeni na području Poreča